Park Plaza Sherlock Holmes Hotel - London

115 oda ve genel mekanların renovasyonu.

  • İşveren: Grandis Netherlands Holding BV

  • Yıl: 2018

  • Lokasyon: Londra

  • Proje Alanı: İngiltere

  • Proje Dizayn: DS

Diğer Projeler